Case BUKK: Harjoittelun hauskuus ja välitön palaute

BUKK Inspiration Oy kehittää uutta välinekokonaisuutta jääkiekkoharjoitteluun. Välineillä harjoitellaan kiekon käsittelyä ja havaintomotoriikkaa. Tarkoituksena on motivaation lisääminen ja oppimisen vauhdittaminen.

BUKK antoi liiketalouden ja muotoiluinstituutin YAMK-opiskelijoille toimeksiannoksi ideoida mobiilisovellus, joka on osa välinekokonaisuutta. Mobiilisovelluksessa pitäisi näkyä harjoite- ja kehittymistietoja.

Vesa Tamminen-Larmi totesi, että heillä oli piilotavoitteena saada vaihtoehtoisia konsepteja omille olemassa oleville ajatuksille. Tämä tavoite toteutui molempien opiskelijatiimien töissä.

Molemmat opiskelijatiimit haastoivat toimeksiannossa ollutta kohderyhmämäärittelyä. Toinen tiimeistä kavensi kohderyhmän 15–17 –vuotiaisiin nuoriin, kun taas toinen tiimi laajensi kohderyhmän 10–17 – vuotiaisiin nuoriin. Molemmat tiimit nostivat esiin myös kohderyhmäksi tuotteiden ostajat, joihin kuuluu mm. nuorten vanhemmat. Tamminen-Larmi piti kohderyhmän haastamista hyvänä työnä.

Mobiilisovelluskonsepteissa painotettiin käytettävyyteen, välittömän palautteen saamiseen, yhteisöllisyyteen ja innostamiseen jatkaa harjoittelua, esim. Kehityskaaren näkymisellä. Nuoret ovat tottuneita mobiilisovellusten käyttäjiä, joten sovellus ja älypuhelin ovat luonnollisesti mukana harjoituksissa.

Tamminen-Larmi nosti esiin, että yritys sai molemmilta ryhmiltä vahvistusta yrityksen sisällä tuotettuihin ideoihin ja konsepteihin, mutta myös jäsennystä. Näiden lisäksi yrityksen pitkään idealuetteloon tuli tiimeiltä lisää ideoita ja myös sellaisia ideoita, jotka ovat olleet aivan heidän silmiensä edessä. Nämä nostettiin nyt esiin ja niistä tuli yritykselle ahaa-elämyksiä.

Tuotteen ideoinnista lanseeraukseen on pitkä matka, mutta Tamminen-Larmi koki, että näissä töissä oli mahdollisuus nähdä vilaus lanseerattavasta tuotteesta.

Iloksemme voimme todeta, että Päijät-Hämeen Mobile UX –pilotti jatkaa yhteistyötä Skillabin kehittämisen parissa.

Tekijät: Tiimi 1. Henna Holma, Saina Honkavuori Oksanen, Heidi Huttunen, Jannina Järvinen, Heidi Kjellman ja Katri Korpinen.

Tiimi 2. Ulla Harjamäki, Heidi Hemmer, Miia Juusola, Tiina Salmi, Sara Varjoranta ja Tanja Viitakangas.

Opiskelijoita ohjasivat yliopettaja Harri Heikkilä ja lehtori Sariseelia Sore, Digitaalisten ratkaisujen lean-innovointi –toteutuksessa.

lab_mobileux