Case CoachTools: Perustoimintojen hiomista

CoachTools on valmennusalusta, jossa on kaikki tarvittavat valmennustyökalut yhdessä paikassa tapahtumien suunnittelusta urheilijoiden kuulemiseen. CoachTools antoi liiketalouden ja muotoiluinstituutin YAMK-opiskelijoille toimeksiannoksi tutkia ja kehittää sovelluksen käytettävyyttä, jossa mm. Otetaan huomioon käyttöönoton helpottaminen ja sitouttaminen palvelun käyttöön. 

Opiskelijat havaitsivat tutkimuksissaan mm., että sovelluksen näkymää ja painikkeita olisi yksinkertaistettava käytettävyyden helpottamiseksi. He myös nostivat esiin, että esim. harjoitteiden luomisen helpottaminen olisi tärkeää. 

CoachToolsin Tero Hänninen oli tyytyväinen opiskelijoiden kanssa toteutuneeseen yhteistyöhön. Prototyyppi oli esitelty Hänniselle noin pari viikkoa ennen lopullisen prototyypin esittelyä. Hänninen huomasi selkeästi, että prototyyppi oli kehittynyt vielä tässä lyhyessä ajassa antamansa palautteen perusteella.

Yritystä pyörittäessä ja toimintaa kehitettäessä voi helposti tulla sokeaksi asioille. Yhteistyö opiskelijoiden kanssa ravisteli omia ajatuksia ja tiimi osasi hyvin perustella, miksi on tärkeää kehittää perusasioita, kertoi Hänninen.

Opiskelijoiden tavoitteena oli mennä takaisin perusasioiden äärelle, jossa keskityttiin perustoimintojen käytettävyyden parantamiseen. Yhtenä opiskelijoiden konseptin tavoitteista oli ylpeys ammattimaisesta ja modernista työkalusta. 

Äärettömän hyvää, jopa kullanarvoista työtä, tiivisti Hänninen.

Tekijät: 
Lotta Hakala, Sanna-Mari Honkonen, Virpi Meuronen, Niina Nikkanen, Riitta Pasanen ja Mari Salmela.

Opiskelijoita ohjasivat yliopettaja Harri Heikkilä ja lehtori Sariseelia Sore, Digitaalisten ratkaisujen lean-innovointi –toteutuksessa.

lab_mobileux